Izcila energoefektivitāte, ilgtspējība un augsta būvniecības kvalitāte ir galvenie argumenti, kamdēļ cilvēki dod priekšroku Pasīvajām mājām.


Mūsdienās reti kuru var pārsteigt ar energoefektivitāti, jo tā ir visapkārt – energoefektīvs apgaismojums, energoefektīvas ēkas, energoefektīvas elektropreces un arvien plašāka atjaunojamo energoresursu izmantošana sadzīvē. Jēdziens «energoefektīva ēka», tajā skaitā Pasīvā ēka, zināms arvien lielākai sabiedrības daļai, kas kaut nedaudz interesējas par mājokļa enerģijas patēriņa samazināšanas iespējām un risinājumiem. Tomēr jāatzīst, ka ne vienmēr par šiem ēku energoefektivitāti raksturojošiem lielumiem ir pareiza izpratne un saprašana.

Energoefektīvās ēkās būtiska nozīme ir daudzām niansēm, kas pēc Latvijas būvnormatīviem būvētām ēkām ir otršķirīgas vērtības, piemēram, ēkas orientācija pret debespusēm, stikloto virsmu laukuma attiecība katrā fasādē, termisko tiltu daudzums, ventilācijas sistēmas efektivitāte un ēkā pielietojamo materiālu izvēle.
Vienkāršotas energoefektivitātes pieejas rezultātā Latvijā, pirms krīzes gados,  ir sabūvētas vairums jaunbūves, kuru faktiskais siltumenerģijas patēriņš būtiski neatšķiras no padomju laikā celtajām ēkām.


Kāpēc izvēlēties SINERGO mājas?


Profesionāla un sertificēta komanda

Projekta realizācijai piesaistīti PassiveHaus sertificēti speciālisti specifiskos energoefektivitātes jautājumos – termisko tiltu analīzē, norobežojošo konstrukciju blīvēšanas risinājumu izstrādē, siltumizolācijas materiālu tehniskajos parametros, ar pieredzi ēku kompleksā energopatēriņa analīzes veikšanā.

Augsta būvniecības darbu kvalitāte

SINERGO mājas tiek būvētas pēc noteiktiem Pasīvās mājas būvniecības standartiem. Sasniedzot šos augstos standartus, tiek garantēta ēkas kvalitāte visos būvniecības aspektos.


Kvalitatīvi būvmateriāli

Būvniecībā izmantojam tikai pašus kvalitatīvākos un praksē pārbaudītus celtniecības materiālus no uzticamiem piegādātājiem, kā arī Passive House institūta sertificētus logus, durvis un ventilācijas sistēmu.

Kvalitātes kontroles testi

Ēkas būvniecības stadijā tiek veiktas regulāras kvalitātes kontroles pārbaudes, piemēram, ēkas gaiscaurlaidības (BlowerDoor) tests, lai jau savlaikus identificētu un novērstu atklātās nepilnības, kā arī ziemā, pēc projekta pabeigšanas, tiek veikts vismaz viens termogrāfijas tests.


Mūsu pieredze un kompetence garantē, ka rezultāts vienmēr būs atbilstošs solītajiem un projektā noteiktajiem kvalitātes rādītājiem!Kvalitātes kontrole ar Blower door metodi

Pasīvā māja ir tik silta un ekonomiska tāpēc, ka to ieskauj vienlaidus siltumizolācijas slānis. Ikvienai konstrukciju savienojumu vietai ir jābūt precīzai un cieši noblīvētai, lai siltums paliktu mājā. Nekvalitatīvas un neblīvas savienojumu vietas var radīt kondensāta un pelējuma risku mitruma migrācijas dēļ, bet gaisa caurplūšanas dēļ var rasties caurvējš un aukstā gaisa zonas grīdas līmenī. Gaisa caurlaidības Blower door metode ļauj savlaicīgi atklāt tās vietas konstrukcijās, kur nepieciešams papildus blīvējums.

Blower door mērinstrumentu komplektā ietilpst īpašs ventilators, kurš uz pārbaudes brīdi tiek iemontēts mājas ārdurvīs vai logā. Ventilators ir savienots ar sensoriem un datoru, kas ļauj radīt īslaicīgu gaisa spiediena starpību 50 Pa (paskāli) starp mājas iekštelpām un ārieni. Pie šādas starpības gaiss sāk plūst caur visiem neblīvajiem konstrukciju savienojumiem, ko uzreiz var konstatēt ar sensoru un datora palīdzību. Pasīvajām mājām gaisa noplūdes koeficients nedrīkst būt lielāks par 0,6 ēkas tilpumiem stundā. Blower door metodi var uzskatīt par galveno kvalitātes pārbaudes veidu būvdarbiem, jo iegūtie mērījumi norāda gan uz labu ēkas konstrukcijas un būvniecības darbu plānojumu, gan arī uz darbu izpildes kvalitāti.

Mājas termisko tiltu analīze

Visām Sinergo mājām ir veikti būtisko termisko tiltu aprēķini, izmantojot speciālu aprēķina programmu, lai precīzi novērtētu siltuma zudumus caur konstruktīvo vājinājumu vietām. Šādu aprēķinu veikšana ir vitāli svarīga, ja mērķis ir pasīvas mājas rādītāju sasniegšana.

Dotajā aprēķinā analizēts ārsienas stūra mezgls un kā redzams rezultātos, tad stūra mezglā temperatūras sadalījums ir ļoti vienmērīgs un uz iekšējās virsmas nav temperatūras krituma, kas ir raksturīgs siltumtehniski neefektīvām konstrukcijām.