SINERGO d150 nulles enerģijas māja

m2, apkurināmā platība

m2, mājas kopējā platība

guļamistabas

apkures izmaksas mēnesī, izlīdzinātais maksājums


Telpu plānojums

Fasādes

Telpu plānojumu ir iespējams pielāgot Jūsu vēlmēm.


Energoefektivitāte

Pasīvās mājas projektēšanā tiek izmantota PHPP (Passive House Planning Package) enerģijas bilances aprēķinu programma, kurā detalizēti tiek ievadīti visi mājas ģeometriskie ēkas parametri, materiālu termiskās un fizikālās īpašības, dati par ēkas lietotājiem, apkures un ventilācijas sistēmu noslodzes grafiks, kā arī tiek ņemts vērā ēkas novietojums pret debespusēm un Latvijas klimatiskie dati. Šādi aprēķini ir nepieciešami, lai pārbaudītu vai māja atbilst Pasīvās mājas standartam.

Energoefektivitātes dati

  • Siltumenerģijas patēriņš apkurei – 14,6 kWh/mgadā;
  • Ēkas gaiscaurlaidības rādītājs (n50) – 0,6 h-1;
  • Apkures jauda – 20 W/ m2;
  • Primārās enerģijas patēriņš – 105 kWh/m²gadā.

Apkures patēriņa izmaiņas māju novietojot uz dažādām debespusēm:

  • uz dienvidiem – 14,6kWh/m2 gadā;
  • uz rietumiem -24,4kWh/m2 gadā;
  • uz austrumiem – 21,2kWh/m2 gadā;
  • uz ziemeļiem -29,1kWh/m2 gadā.